Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi.

Benedykt XVI

Św. Paweł mówi: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa (Rz 10,17).

Parafrazując słowa św. Pawła z Listu do Rzymian można powiedzieć, że ten kto słucha i rozważa Słowo Boże, Biblię, rozwija swoją wiarę. Każdy chrześcijanin, tu na ziemi, zdąża, pielgrzymuje na spotkanie z Panem. Aby to spotkanie mogło się w pełni dokonać potrzebna jest nasza głęboka, w pełni uformowana wiara. Czytanie i rozważanie słów Pisma Świętego pomaga nam w tym zadaniu. Jednym z wielu dróg poznania Słowa Bożego są Kręgi Biblijne, a więc modlitewne spotkania mające na celu rozważanie Słowa Bożego.

Zachęcamy do uczestnictwa w tych spotkaniach w naszej parafii, które odbywają się co drugą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.