Kto to jest ministrant?

  Ministrant to osoba, która jest pomocą kapłanowi w sprawowaniu świętych czynności. Jest tym, który poprzez swoją służbę, bo łacińskie słowo ministrare oznacza służyć, ubogaca liturgię. Osoby te podczas swojej posługi w kościele wykonują wiele czynności, jak chociażby przygotowują i przynoszą dary eucharystyczne na ołtarz, wykonują sygnały dźwiękowe, niosą krzyż, świece oraz kadzidło, w końcu po odbyciu odpowiedniego kursu odczytują Słowo Boże podczas Mszy Świętej.

  Zachęcamy chętnych, młodych chłopaków do wstępowania do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.

Zapraszamy na zbiórki w sobotę:

- dla ministrantów i lektorów o godz. 10.00.

- dla kandydatów na ministrantów o godz. 10.30