Proboszczowie

 Ks. Edward Romański: 1982 - 1987

Ks. Tadeusz Stokowski: 1987 - 1993

Ks. Andrzej Domagała: 1993 - 2008

Ks. Zdzisław Reterski: 2008 - nadal

Wikariusze

Ks. Stanisław Straż: 1983 - 1985

Ks. Adam Bachowski: 1985

Ks. Andrzej Sobota: 1986 - 1988

Ks. Marek Sikora: 1988 - 1989

Ks. Adam Mordalski: 1989 - 1991

Ks. Janusz Plaszczyk: 1991 - 1996

Ks. Grzegorz Maciejewski: 1996 - 2000

Ks. Rafał Stępniewski: 2000 - 2006

Ks. Mirosław Pasek: 2006 - 2007

Ks. Dariusz Drzewiecki: 2007 - 2008

Ks. Andrzej Białek: 2008 - 2011

Ks. Michał Jamroś: 2011 - 2015 

Ks. Adrian Łukowicz: 2015 - 2019

Ks. Karol Pszonka: 2019 - nadal


Rezydent

Ks. Grzegorz Noszczyk: 1994 - 2013

Ks. Mariusz Trąba: 2015 - nadal