Święta Rita, orędowniczka spraw najtrudniejszych i z pozoru niemożliwych

Święta Rita, orędowniczka spraw najtrudniejszych i z pozoru niemożliwych

Święta Rita jest najbardziej znaną świętą augustiańską. Urodziła się w 1381 r. w małej wiosce Roccapocena niedaleko Cascii, we Włoszech. Od najmłodszych lat Jej życie było przepełnione duchem wiary w Boga, zawsze pragnęła wstąpić na drogę życia zakonnego, lecz w wieku 12-tu lat, zgodnie z wolą rodziców, poślubiła człowieka o nader wybuchowym i trudnym charakterze. W krótkim czasie urodziła 2-ch synów. Z czasem Jej mąż się nawrócił, lecz w 18-tym roku ich małżeństwa został zamordowany. Prosiła Boga, aby Jej synowie nie ulegli pokusie zemsty. Zmarli niebawem z powodu panującej zarazy. Po tych wydarzeniach została przyjęta do klasztoru Augustianek, aby wreszcie zrealizować swoje odwieczne pragnienia. Gdy została zakonnicą, oddawała się umartwianiu i pokucie, zatapiała w rozważaniu Męki Pańskiej. Jako mniszka została obdarzona przez Pana Jezusa szczególną łaską.

Z racji nabożeństwa do męki Pańskiej, pewnego dnia podczas adoracji krzyża prosiła Pana o to, by mogła choć symbolicznie uczestniczyć w Jego cierpieniach. Otrzymała cierń z korony, który tkwił w jej czole przez resztę jej życia, powodując nieustanny ból.

Zmarła w opinii świętości 22 maja 1447 roku. Natychmiast po śmierci zasłynęła wieloma cudami. Dlatego jej ciało umieszczono w szklanej trumnie w kościele w Cascia – cudownie zachowane po dzień dzisiejszy. Ciało pozostało giętkie. Gdy za jej przyczyną ma sie stać nowy cud - to ciało jej wydaje miłą woń. Papież Urban VIII ogłosił ją błogosławioną w 1627 roku. Wtedy Rita otworzyła oczy, które miała dotąd zamkniete i takie już pozostały. Kanonizował ją Papież Leon XIII 24 maja 1900 roku. Jej święto obchodzi się 22 maja.

Istnieje wiele dowodów Jej skutecznego wstawiennictwa u Boga. Uprasza małżonkom potomstwo. Pomaga ofiarom wypadków. Jest wsparciem dla uzależnionych. Dla wielu wyprosiła u Boga uzdrowienie z różnych chorób, często w przypadkach, gdy medycyna nie dawała już żadnych szans. Pomaga rodzinom. W sposób szczególny bliska jest kobietom, zna ich problemy i troski.

Święta Rita w parafii NMP Królowej Polski w Dąbrowie GórniczejSzczególną czcią, popartą comiesięcznym nabożeństwem do św. Rity (22. każdego miesiąca) otaczana jest w kościele Augustianów p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Setki jak nie tysiące osób bierze w tych nabożeństwach udział, łącząc się duchowo ze Świętą w celu przekazania próśb bądź podziękowań za otrzymane łaski.

Takich miejsc jest w Polsce przynajmniej kilka, w każdym z nich gromadzi się wielu wiernych, aby modić się za wstawiennictwen św. Rity do Wszechmogącego.

Historia kultu św. Rity w naszej parafii ma dość krótką historię, zaczęła się 22 kwietnia 2013 r.

Gromadziliśmy się w kościele przy wystawionym obrazie św. Rity, wypożyczonym dzięki uprzejmości Ojca Marka Donaja z parafii  Augustianów św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie. Z miesiąca na miesiąc liczba uczestniczących w nabożeństwach systematycznie wzrastała. Od listopada 2013 r. gromadzimy się już przy własnej figurce św. Rity.

Zachęcamy również do udziału w nabożeństwach do św. Rity, które odprawiane są  w naszym kościele. Gromadzimy się każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18 na wieczornej mszy św., na której za wstawiennictwem św. Rity zanosimy swoje prośby i podziękowania do Boga.

Tradycją jest, że przynosimy ze sobą róże. Róże można też nabyć bezpośrednio przed nabożeństwem przy wejściu do kościoła.

Istnieje wiele książek poświęconych św. Ricie, dla przykładu podajemy kilka pozycji, które można zakupić wg własnego uznania:


Np.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Rok wydania

1.

Święta Rita

Wiesław Dawidowski

WAM

2008

2.

Święta Rita. Anioł nadziei

Anna Machalica

eSPe

2013

3.

Święta Rita patronka spraw trudnych i beznadziejnych

Małgorzata Bilska

WAM

2013

4.

Święta Rita z Cascii. Życiorys, nowenna, modlitwy.

Mira Majdan

Promic, Wyd. Księży Marianów

2012

5.

Święta Rita z Cascii patronka spraw beznadziejnych

Michael Gregorio

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

2011

6.

Święta Rita. Cudowna historia patronki od spraw beznadziejnych (+ płyta)

Aleksandra Murzańska

Rafael

2011

7.

Cuda świętej Rity patronki w sprawach najtrudniejszych

Małgorzata Pabis

Rafael

2013


Modlitwy do św. Rity

BARDZO SKUTECZNA MODLITWA W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH


O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)

Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.

O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona.

Amen.LITANIA DO ŚW. RITY

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady

Niepokalana Dziewico

Królowo nieba i ziemi

Matko Serca Najświętszego

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami

Święty Józefie, módl się za nami

Święty Augustynie

Święta Moniko

Święty Ojcze Pio z Pietrelciny

Święta Rito z Cascii

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych

Patronko w sprawach rozpaczliwych

Pocieszycielko zasmuconych

Obrono i ucieczko opuszczonych

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach

Przykładzie łagodności

Wzorze pokory

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu

Wzorze w zdaniu się na wolę Boga

Ozdobo zakonu augustiańskiego

Różo miłości Miłośniczko Jezusa ukrzyżowanego

Oblubienico Jezusa cierpiącego

Święta Rito, któraś z Męką Chrystusową współcierpiała

Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona

Święta Rito, raną na czole przez Anioła ozdobiona

Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą

Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała

Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona

Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła

Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa

Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona

Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana

Abyśmy się wyrzekli miłości własnej, uproś nam święta Rito

Abyśmy samych siebie zaprzeć się umieli

Abyśmy każdy piątek w pokucie przeżyć umieli

Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusa Pana

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze

Abyśmy nasz życiowy krzyż cierpliwie nosili

Abyśmy nigdy na nasze życie nie narzekali

Abyśmy choroby nasze spokojnie znosić umieli

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali

Abyśmy Jego Wolę zawsze wypełniali

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali

Abyśmy bliźnim naszym zawsze z chęcią pomagali

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali

Abyśmy o Kościół Chrystusowy gorliwie się troszczyli

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył

Abyś nas przed wiecznym potępieniem w piekle zachować raczyła

Abyśmy cieszyli się chwałą nieba obiecaną pokornym

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas święta Rito

We wszystkich niebezpieczeństwach

W naszych codziennych kłopotach

We wszystkich potrzebach i uciskach

W każdym smutku i przeciwności

W krzyżu i cierpieniu

W godzinę śmierci naszej


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święta Rito.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, który w nieskończonym Miłosierdziu Swoim za wstawiennictwem świętej Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce świętej Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże Miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Rito, patronko i orędowniczko w sprawach z pozoru niemożliwych, bądź naszym światłem i drogą do Boga w chwilach zwątpienia, dodawaj nam siły i umacniaj w wierze, że potęga modlitwy potrafi czynić cuda !!!

Szczęść Boże